OPT Miljø og Sikkerhet
OPT Miljø og Sikkerhet

Miljø og Sikkerhet er etablert i et tett samarbeid med Franzefoss Gjenvinning, og tar ansvar for en rekke gjenvinningsoppgaver på deres anlegg på Haraldrud

innen blant annet elektrisk avfall, vask og vedlikehold av beholdere, renhold på området mm. 


Miljø & Sikkerhet har ansvaret for et bredt spekter av oppgaver hos Franzefoss på deres gjenvinningsanlegg på Haraldrud. Formålet er å gi arbeid og arbeidstrening til personer som har behov for tilrettelagt arbeid eller arbeidstrening. Ved at vi kan tilby flere ulike arbeidsoppgaver på samme sted er det store muligheter for variasjon. Vi setter stor pris på vårt gode og langvarige samarbeid med Franzefoss, og at vi gjennom det kan tilby variert arbeid i et godt og inkluderende miljø.

I 2012 ble OPT godkjent som lærekandidatbedrift innenfor gjenvinningsfaget. Dermed kan de som er i arbeidstrening hos oss, også nå få formell kompetanse innenfor fagområdet.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Her forteller Franzefoss selv om samarbeidet med OPT

Kontaktinformasjon OPT Miljø og Sikkerhet

Rolf-Arne Prestmo
Mobil: 47324351
Sentralbordet
22074020
Postadresse:
PB 213 Økern
0510 Oslo
 
Besøksadresse:
Franzefoss
Haraldrudveien 34
0581 Oslo
 
Åpningstider:
Man-Fre: 08.00-15.30