{title}
Arbeidsforberedende Trening

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv.


Hva innebærer Arbeidsforberedende Trening?

Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.

Mens du er i OPT får du blant annet:

  • En individuell opplærings- og oppfølgingsplan som du utarbeider sammen med en veileder
  • Vårt egenutviklede karrierekurs med maks 3-5 deltakere
  • Kartlegging av ressurser og muligheter for ordinært arbeid
  • Veiledning og trening i sosiale og yrkesmessige situasjoner
  • Gratis trening gjennom aktiv på dagtid
  • Kartlegging av lærevansker dersom det foreligger mistanke om dette
  • SMART kurs i personlig økonomi
  • Ulike e-læringsprogram innen data og språk

OPT er en relativt stor tjenesteleverandør til bedriftsmarkedet innenfor et bredt spekter av områder, bl.a. søm, industrivask, innramming, gjenvinning, pakking, kafé, catering og bilpleie. Vi er godkjent lærebedrift innen aktivitør-, gjenvinning-, vaskeri- og institusjonskokkfaget. 

I tillegg til våre egne interne arbeidsarenaer, har vi et nettverk av eksterne arbeidsplasser, bla veldig gode samarbeid med Sagenehjemmet, Franzefoss og Leger uten Grenser.  

Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil ett år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Du er ansatt hos tiltaksarrangøren. Varigheten på tiltaket tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Ressurser utenfor OPT

Veilederne legger tilrette for at du skal få tilgang til medisinske, sosiale og andre relevante tjenester utenfor OPT, ev også en personlig representant for å ivareta dine interesser. Vi samarbeider gjerne med ressurser i støtteapparatet rundt den enkelte, og all slik kommunikasjon er selvsagt underlagt strenge rutiner mht konfidensialitet. 

Her finner du linker til noen aktuelle organisasjoner i Oslo:

Kontaktinformasjon OPT

Inger Marie (Mie) Hansen
Mobil: 96627312
Tlf: 22074020
Sentralbordet
22 07 40 20
Postadresse:
Postboks 213 Økern
0510 Oslo
 
Besøksadresse:
Østre Aker vei 24b
0581 Oslo
 
Åpningstider:
Man-Fre: 07.45-15.30