{title}
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

​Arbeidspraksis i skjermet virksomhet er et arbeidsmarkedstiltak som skal styrke dine muligheter for å komme ut i en ordinær jobb. Gjennom arbeidstrening, opplæring og kartlegging får du veiledning som kan bedre dine muligheter til å komme ut i arbeid eller utdanning.


Som kandidat i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet får du

  • En individuell opplærings- og oppfølgingsplan
  • Vårt egenutviklede karrierekurs med maks 3-5 deltakere
  • Kartlegging av ressurser og muligheter for ordinært arbeid
  • Veiledning og trening i sosiale og yrkesmessige situasjoner
  • Gratis trening gjennom aktiv på dagtid
  • Kartlegging av lærevansker dersom det foreligger mistanke om dette
  • SMART kurs i personlig økonomi
  • Ulike e-læringsprogram innen data og språk

OPT er en relativt stor tjenesteleverandør til bedriftsmarkedet innenfor et bredt spekter av områder, bl.a. søm, industrivask, innramming, gjenvinning, pakking, kafé, catering og bilpleie. Vi er godkjent lærebedrift innen aktivitør-, gjenvinning-, vaskeri- og institusjonskokkfaget. 

I tillegg til våre egne interne arbeidsarenaer, har vi et nettverk av eksterne arbeidsplasser, bla veldig gode samarbeid med Sagenehjemmet, Franzefoss og Leger uten Grenser.  

Du kan delta på tiltaket i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. For å søke deg inn til APS tar du kontakt med NAV-kontoret i bydelen der du bor. 

Ressurser utenfor OPT

Veilederne legger tilrette for at du skal få tilgang til medisinske, sosiale og andre relevante tjenester utenfor OPT, ev også en personlig representant for å ivareta dine interesser. Vi samarbeider gjerne med ressurser i støtteapparatet rundt den enkelte, og all slik kommunikasjon er selvsagt underlagt strenge rutiner mht konfidensialitet. 

Her finner du linker til noen aktuelle organisasjoner i Oslo:

Kontaktinformasjon OPT

Ketil Witbro
Mobil: 480 33 064