Fellesskapet og et tverrfaglig samarbeid

​Som en av veilederne i attføringsavdelingen er min oppgave å skaffe meg et helhetlig bilde av kandidatens nåværende situasjon, ønsker og utfordringer og bistå i prosessen for å avklare fremtidig yrkesmuligheter. OPTs veiledere i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) har en stor bredde som sin styrke: svært ulik livserfaring, alder og bredt sammensatt innen utdanning og kompetanse, mye humor, og en sterk evne til å ta hver enkelt kandidat på alvor. Vi samarbeider godt tverrfaglig i hele attføringsavdelingen og med aktuelle samarbeidspartnere for at kandidatene og NAV skal få et best mulig utbytte av oppholdet i APS, og nå sine mål.

Ole Bjørn Kraft
Veileder