Utvikling, læring og vekst

Jeg er ansvarlig for resepsjon og sentralbord i OPT. Vi er en sentral servicefunksjon både overfor våre kunder og eksterne kontakter, men også for våre kolleger. Vi dekker derfor en rekke arbeidsområder og er en viktig treningsarena for våre kandidater.

Jeg har bachelor i administrasjon og ledelse fra Høyskolen i Oslo og Akershus, og i løpet av studiet var det spesielt emnene organisasjonspsykologi, ledelse og kommunikasjon som fanget min interesse. Jeg fikk et ønske om å jobbe med mennesker og være med på å utvikle det enkelte individ til å bli viktige ressurser i en arbeidsplass.

I min nåværende stilling er det viktig for meg å fremstå som en god rollemodell, ha personlig omtanke for andre og bidra til å styrke motivasjon og jobbengasjement. Jeg bruker mitt engasjement til å skape gode team rundt meg, ønsker å få frem det beste i andre og bidrar til utvikle andres kunnskaper, ferdigheter og motivasjon. 

Liridona Rusiti
Veileder