Samarbeid er nøkkelen til suksess

​Som leder for attføringsavdelingen mener jeg det viktigste er å ha fokus på å veilede ansatte til å arbeide målrettet og være løsningsfokusert. Som ansatt hos OPT må man være ydmyk ovenfor personer som kommer inn i de ulike tiltakene hos OPT. Vi må kunne lytte til kandidatens frustrasjoner, men samtidig sette grenser og vise forståelse for den enkeltes livssituasjon. Som en avdeling er det viktig å jobbe som team og samarbeide på tvers av de ulike tiltakene om den enkelte kandidat. Det er slik vi finner gode løsninger for den enkelte i de ulike tiltakene og avdelingen i sin helhet.

Som attføringsleder/veileder gjennom de siste 10 år hos OPT og som tidligere leder/veileder innen rusomsorgen, har jeg lært meg å møte medmennesker der de befinner seg i livet. Jeg har også tydelig erfart at veiledning hjelper på alle nivåer, om man er rusavhengig, jobbsøker eller møter andre utfordrende situasjoner.

Ketil Witbro
Avdelingsleder