Å utgjøre en forskjell for noen!

​Som stedfortreder for avdelingsleder mener jeg at det viktigste vi gjør er å se personene som kommer til oss i sin helhet. Vår viktigste oppgave er å ta den enkelte på alvor og å bistå og veilede kandidaten gjennom sin tid i tiltaket. Tanken på at jeg kan utgjøre en forskjell for noen, gjør at jeg yter mitt beste i jobben!

Vi bestreber oss på at når kandidaten skrives ut fra vårt tiltak, skal avklaringen være så synlig, konkret og forståelig for kandidaten, NAV og ev behandlingsapparat at videre utredninger ikke skal være nødvendig.

Avdelingen vår består av veiledere med ulik, men bred kompetanse innen offentlig og privat virksomhet. Faglig sett spenner vi over et spekter fra ulike produksjoner til service, pleie, pedagogikk og administrasjon. Ulikheten oss i mellom er en styrke for vårt tiltak fordi vi kan bruke hverandres erfaringer til å møte kandidatene der de er. Vi jobber tett sammen rundt den enkelte kandidat for å sikre at det attføringsmessige arbeidet blir gjort på en god måte.

Vi er en løsningsfokusert, humørfylt gjeng som tar mennesker på alvor.

Inger Marie Hansen
Veileder