At alle skal få en sjanse til å delta i arbeidslivet

​Jeg er ansvarlig for kursgjennomføring for kandidatene som kommer til oss, og holder blant annet karrierekurset som vi ser at er et viktig startsted i kandidatenes egen prosess videre. Jeg holder også andre kurs som er tilpasset behovet hos den enkelte kandidat.

Hos OPT har jeg fått muligheten til å bidra på mine premisser med både fagkompetanse innen sosialt arbeid, spesialpedagogikk og psykologi (fra musikkterapien), samt at jeg har spesialkompetanse fra egen erfaring i møte med omstilling og helsemessige utfordringer. Dette er til stor glede for meg og forhåpentligvis til nytte for andre som står i fare for å bli utstøtt fra arbeidslivet.

Gro Sundby
Kurskoordinator