Visjon, verdier, mål og formål

​Vår visjon:

Vi utvikler medmennesker gjennom arbeid

 

Våre verdier:

Vi brenner for

 

Vårt strategiske mål:

OPTs samarbeidspartnere skal oppleve oss som den beste leverandøren av tjenester over tid. Våre viktigste partnere er NAV og våre samarbeidspartnere i bedriftsmarkedet.

 

Vårt formål

OPTs formål er å tilby kvalifisering, opplæring, utredning og arbeid av varig karakter til personer med nedsatt funksjonsevne gjennom produksjonsarbeid, tjenesteyting, omsetning og annen virksomhet, innenfor gjeldende regelverk for tilrettelagte arbeidsplasser eller arbeidsrettede tiltak, jmfr forskrift av 12.11.2008. Arbeidet skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte.

Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Overskudd skal bli i bedriften og komme virksomheten til gode.