Sende en klage til OPT?

Klagebehandling for brukere og bestillere av OPT sine tjenester

Fremsetting av en klage/varsling er en mulighet til å få satt fokus på kritikkverdige forhold som bør endres i bedriften. Det kan være forhold som berører en selv direkte eller indirekte. Dette er nødvendig ut i fra lov og rett, AML §§ 2-4, 2-5 og 3-6, og det er viktig for oss og vår utvikling at kritikkverdige forhold som påpekes blir rettet opp.

Det er ikke lov for ansatte i OPT å reagere negativt mot brukere som tar opp kritikkverdige forhold.

Det kan fremsettes klage dersom man er misfornøyd med OPTs tjenesteyting  når det gjelder levering av attførings- og tilretteleggingsarbeidet. En klage i denne sammenheng er formell og må fremsettes skriftlig. Det kan gjerne benyttes eget klageskjema som fås ved henvendelse i resepsjonen på OPT, eller du kan sende mail til sentralbordet@opt.no, og be om å få det tilsendt. Du kan også gå inn via ”kontakt oss” her på vår hjemmeside. 

Klage kan fremsettes av: