Livskvalitet i OPT

OPT ønsker å bidra til å øke den enkeltes livskvalitet gjennom å tilby et meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid, hvor det er rom for utvikling og tilrettelegging ut fra den enkeltes behov.

Ved å trygge vår økonomiske hverdag sikrer vi arbeidsplasser og tiltaksplasser for ansatte og deltagere. 

Vi skal skape arbeidsglede og medbestemmelse gjennom egne valg for