Ledig engasjement som veileder på Arbeidsforberedende Trening

Veilederteamet i OPT skal betjene 20 deltakere på kartlegging og arbeidstrening fra NAV. Nå går en av våre veiledere ut i svangerskapspermisjon, og vi trenger en idé-rik og entusiastisk person som kan være med å bidra i denne perioden. Vi er et kreativt, hardtarbeidende og idealistisk team som jobber med fokus på den enkelte deltagers muligheter. Avdelingens overordnede målsetting er å hjelpe den enkelte tiltaksdeltaker å nå sine individuelle mål og i samarbeid med NAV komme til en endelig avklaring av deltakers situasjon.

Veilederen skal bistå deltagerne i å nå sine mål etter bestilling og i samarbeid med NAV. Det være seg samtaler, kurs, tilrettelegging i og utenfor arbeidssituasjon, og samtaler med for eksempel arbeidsgivere og behandlingsapparat som kan bidra til å øke deltakerens mulighet til å komme ut i ordinært arbeid. 

Den nye veilederen vil sammen med de øvrige på avdelingen være med å videreutvikle driften av avdelingen og kvalitetssikre attføringsarbeidet i henhold til kravspesifikasjonen fra NAV.  

Les mer om stillingen og søknaden her