Les om et samarbeid til beste for alle

Les om et samarbeid til beste for alle

​ASVL har skrevet en artikkel om samarbeidet som ligger på deres nettsider, og som også kommer ut i neste nummer av Velferd, men du kan allerede nå lese den her