OPTimal Start - fantastisk tilbud til unge gründere

OPTimal Start - fantastisk tilbud til unge gründere

På de innledende konferansene Oslo Kommune arrangerte som innledning til dette løftet ble det presentert mange gode prosjekter. Men en ung gutt som satt rett foran oss rakk opp hånden og spurte "Men hva skal Oslo Kommune gjøre for å hjelpe unge gründere med å komme igang?". Han fikk ikke noe svar...

OPT har de siste årene fått en rekke kunder som har startet opp med en idé, har prøvd å gjøre alt selv, og erfart at det stjeler utrolig mye tid fra det som er aller viktigst - å jobbe ut mot markedet for å selge og bygge sin idé og bedrift. OPT har overtatt lager, ordremottak, pakking, utsendelser og mange andre oppgaver, og noen har valgt å flytte hele lageret sitt til oss, og til og med kontoret. 

Vi har nå fått støtte av Oslo Kommune til å tilby kontor- og lagerplass gratis i ett år til unge gründere fra Søndre Nordstrand og Gamle Oslo, og har ansatt en person i 50% stilling som er ansvarlig for gründerkontakt og -service.