Gutta som elsker jobben sin!

Gutta som elsker jobben sin!

OPT har hatt et samarbeid med Franzefoss i mange år, og det er et samarbeid til glede for mange parter. I artikkelen er flere av arbeidstakerne på Varig Tilrettelagt Arbeid intervjuet, og de er strålende fornøyde med arbeidsplassen sin. 

For OPT som selskap gir også samarbeidet veldig gode muligheter for arbeidspraksis for jobbsøkere innenfor et veldig bredt spekter av arbeidsoppgaver. 

Og i artikkelen uttrykker Per Larsen, Nedstrøm- og utviklingssjef i Franzefoss, at "Gjengen fra OPT gjør en flott jobb her på Haraldsrud. Det begynte med en liten gjeng som pakket trebriketter, men ettersom årene har gått har det blitt stadig flere oppgaver som egner seg for mannskapene til OPT..."

Franzefoss har som sin visjon å være samfunnets beste valg, og det å ta et samfunnsansvar gjennom å legge til rette oppgaver for våre folk er en del av å jobbe for å nå den. 

Hvis du ønsker artikkelen tilsendt kan du henvende deg til sentralbordet@opt.no